Öppna lärresurser: Hur har jag återanvänt (Re-used?)

Det bäste exemplet jag kan komma på är hur vi på biblioteket har använt av oss av öppna resurser är att re-mixa innehåll från Microsoft för att passa som lärmaterial för “datorovana” på bibioteket.

Reuse - Use the content in a variety of ways
Vi tog material från denna sida / http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/using-keyboard#using-keyboard=windows-7

Revise - Adapt, adjust, modify, improve, or alter the content (e.g., translate the content into another language)
Vi gjorde sedan en layout, som är enklare att förstå för den oinvigde.
Vi översatte även denna till arabiska och engelska

Remix - Combine the original or revised content with other OER to create something new (e.g., incorporate the content into a mashup)
Har vi inte gjort i detta fall.

Redistribute - Share copies of the original content, your revisions, or your remixes with others (e.g., post a copy of the content online for others to download)
Vi delar allt material via denna sida:
Malmo.se/larcentrum och sätter Creative Commons på allt skapat i tjänsten.

Retain - Make, own, and control copies of the content
Vi har ingen sådan avsikt. Sharing is caring. Och vi känner att allt vi gör, eftersom att det är finansierat via skattepengen, skall var öppen att återanvända på det sätt som man behagar.

//Fredrik